vmbo voor media

Over de Mediaschool

De Mediaschool is een kleinschalige school voor klas 3 en 4 van het vmbo (kader- en bas​isberoepsleerwegen). Op de Mediaschool specialiseren leerlingen zich in het profiel Media, Vormgeving en ICT. Op de Mediaschool werken we aan het onderwijs van de toekomst. We werken veel in projecten en maken gebruik van de nieuwste (ict-)leermiddelen. Op de Mediaschool staat de leerling centraal. De klassen zijn klein waardoor er veel mogelijkheden zijn om leerlingen individueel te begeleiden.​​​