De Mediaschool is een school voor klas 3 en 4 van het vmbo. Leerlingen starten in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Het grootste vak op de Mediaschool is het praktijkvak: Media, Vormgeving en ICT. Leerlingen krijgen dit ongeveer 12 uur in de week. Daarnaast krijgen de leerlingen ook een aantal algemene vakken. ​​​​​​

 

Algemene vakken

​ Alle leerlingen doen examen in de vakken Nederlands, Wiskunde, Engels en Natuur- en Scheikunde. In aparte rekenlessen worden ze voorbereid op de verplichte rekentoets. Tevens krijgen de leerlingen twee uur gym in de week. Daarnaast krijgen ze in jaar drie de vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Maatschappijleer. Tot slot krijgen de leerlingen een uur mentorles en een uur studieles in de week. Hierin wordt onder andere gewerkt aan studievaardigheden een Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.​​​

Media, Vormgeving en ICT

Binnen het vak Media, Vormgeving en ICT zijn verschillende onderwerpen ondergebracht in de verschillende modules die MVI rijk is.