De Mediaschool is een beroepsgerichte opleiding voor leerlingen in de bovenbouw (jaar 3 en 4) van het vmbo (kader- en bas​isberoepsleerwegen). Op de Mediaschool specialiseren leerlingen zich in het profiel Media, Vormgeving en ICT. De klassen zijn klein, in totaal heeft de school zo'n 100 leerlingen. De school is gehuisvest in een monumentaal pand aan de Prins Bernhardstraat midden in het centrum van mediastad Hilversum en is voorzien van hoogwaardige ICT faciliteiten. Tevens heeft de school de beschikking over het IT-Lab dat zich op de derde verdieping bevindt.

Leerlingen zijn afkomstig van verschillende vmbo scholen in de regio Hilversum en omgeving. De school is onderdeel van Groot Goylant en valt onder de overkoepele​nde organisatie Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

​ De Mediaschool werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in het Gooi. Samen vormen deze scholen ​Alberdingk Thijm Scholen.

Het onderwijsbestuur van Alberdingk Thijm Scholen vormt het gezag van de scholen. Controle op het bestuur vindt plaats door het koepelbestuur.

​Alle informatie over het bestuur en de koepelstichting is te vinden op: www.atscholen.nl

 

Ouders

Op de Mediaschool worden de ouders vertegenwoordigd door de Parents' Support Group (PSG). De PSG komt eens in de circa zes weken bij elkaar voor overleg met de locatieleider en docenten. Daarnaast biedt de PSG ondersteuning tijdens activiteiten en projecten.​​

Geschiedenis

De Mediaschool is gestart in 2014. De aanleiding om de Mediaschool te starten is de landelijke beweging vernieuwing vmbo. Deze beweging bood ons de mogelijkheid om als eerste school in Nederland te starten met het profiel Media, Vormgeving en ICT. We geven dat profiel vorm in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, de Stichting Platforms vmbo en andere scholen in Nederland. De Mediaschool loopt dus echt voorop in alle nieuwe ontwikkelingen!

We make your dreams come true

 Op de foto het Mediaschool team 2020-2021!

Goed bereikbaar 

De Mediaschool is bijzonder goed bereikbaar. We hebben verschillende leerlingen die buiten 't Gooi wonen en met de trein of met de bus reizen ze gemakkelijk af naar school.