Team

Dhr. J. Perlingiero Locatieleider, Media, vormgeving & ICT (specialist audiovisueel)
Dhr. F. Noronha  Media, Vormgeving & ICT (specialist ICT, interactief design)​
Mevr. E. Bondam Nederlands,  mentor leerjaar 3 & coordinator examen programma
Dhr. R. Klinkum Natuur- en Scheikunde, Wiskunde, Mentor leerjaar 4
Mevr. V. Venema CKV, Media, Vormgeving & ICT (specialist 2D- en 3D-design), Mentor jaar 4 & Decaan 
Mevr. K. Roquas Onderwijsassistent & Administratie - Docent Maatschappijleer, mentor jaar 3
Dhr. S. Jackson Docent Engels
Dhr. R. van der Genugten Conciërge
Dhr. M. van den Hazel Docent Lichamelijke opvoeding